Nieuws

Jaarvergadering 2023


De jaarvergadering van de vereniging Heemkundekring Teteringserfdeel zal worden gehouden op Dinsdag 24 januari 2023 in het gemeenschapshuis 't Web te Teteringen.


De agenda, het jaarverslag 2022 en het financieel verslag zullen nog worden toegestuurd.

De notulen van de jaarvergadering 2021 worden gepubliceerd in ons blad nummer 124.


He bestuur.