Nieuws


Het bestuur wenst u een mooie jaarwisseling en voor 2023 een mooi en gezond 2023.

Bestuur Heemkundekring Teteringserdeel.Jaarvergadering 2023


De jaarvergadering van de vereniging Heemkundekring Teteringserfdeel zal worden gehouden op Dinsdag 24 januari 2023 in het gemeenschapshuis 't Web te Teteringen.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De sluiting staat gepland om ongeveer 20.00 uur, na een korte pauze is er een optreden van Noud Bongers.


De agenda, het jaarverslag 2022 en het financieel verslag zullen nog worden toegestuurd.

De notulen van de jaarvergadering 2021 worden gepubliceerd in ons blad nummer 124.


Het bestuur.