verenigingDe vereniging werd opgericht in oktober 1991. Sindsdien heeft de Erfgoedvereniging een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.

Teterings Erfdeel organiseert activiteiten van velerlei soort en is nauw betrokken bij evenementen en festiviteiten in Teteringen. Het ledenblad verschijnt viermaal per jaar.

De vereniging beheert:

Bestuur: 

voorzitter: Ad van Beurden

secretaris: Evert van Kooij

penningmeester:  Jos Canjels

lid: Els Oomen, lezingen en excursies

lid: Fons Prince, redactie clubblad

lid: Henk Klerkx, redactie clubblad en webmaster.

Het secretariaat is per e-mail bereikbaar op  secretaristeteringserfdeel@gmail.com

 

Erevoorzitter: Jos Verdaasdonk (voorz. 1991 t/m 2016)

Ereleden: Jan Berende, Piet van Gurp, Betsy van Beek-Willemse

redactie blad:  Henk Klerkx, Fons Prince

 

webmaster: Henk Klerkx