AVGDe Vereniging Teterings Erfdeel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.   Persoonsgegevens worden met het volgende doel binnen de vereniging bewaard:

 Voor de registratie en communicatie met de leden m.b.t. betalingen.

2.  Verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens is de penningmeester uit hoofde van het bestuur van de vereniging.


3.   Overzicht persoonsgegevens.

2. Van derden worden de volgende gegevens vastgelegd:

De gegevens van de leden en derden worden vastgelegd in een Excelbestand.


4.   Communicatie en informatie 

De leden zijn schriftelijk (nieuwsbrief of ledenblad) geïnformeerd over de inwerkingtreding van de privacywet, over de door de vereniging van hen geregistreerde persoonsgegevens, en het doel van de registratie.

De leden zijn er op gewezen dat de voor hen toegankelijke overzichten alleen bestemd zijn voor intern gebruik

Aan nieuwe leden wordt vooraf meegedeeld welke persoonsgegevens van hen worden geregistreerd en met welk doel. Zij worden er op gewezen dat de voor hen toegankelijke overzichten alleen bestemd zijn voor intern gebruik. Het lidmaatschap induceert dat foto´s kunnen worden gepubliceerd in het ledenblad.

Derden wordt vooraf meegedeeld welke persoonsgegevens van hen worden geregistreerd en met welk doel.

5.   Toestemming

De leden zijn er op gewezen dat er zonder tegenbericht vanuit wordt gegaan dat zij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

6.   Protocol

Voor inzage, wijziging of verwijdering van geregistreerde gegevens volstaat een mail aan de secretaris.

7.   Gegevens oud-leden

Gegevens van oud-leden worden uiterlijk twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap uit de actieve ledenadministratie verwijderd.

8. Overzicht van plaatsen waar bestanden met persoonsgegevens worden bewaard

Er is 1 bestand met persoonsgegevens, t.w.: Excelbestand “ledenadministratie”

Dit bestand wordt op de volgende plaats bewaard:

9.   Website.

De website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Op de website is een privacyverklaring opgenomen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.


10. Beveiliging ICT (pc, laptop, tablet).

Elke PC, laptop of tablet met daarop een kopie van het Excelbestand “ledenadministratie” moet voorzien zijn van een virusscanner.